Skip to main content Skip to search

Regnskab & Revision

Regnskab

Vi hjælper dig med regnskabsudarbejdelse.

Vi har mange års erfaring med at udarbejde regnskaber, og vi hjælper dig gerne med kvalificeret rådgivning og assistance, hvad enten du aflægger dit regnskab efter årsregnskabsloven eller efter de internationale regnskabsstandarder (IFRS).

Vi har værktøjerne på plads til digital indberetning via XBRL, så kravene fra myndighederne kan opfyldes.

Revision, Review eller Assistance

Vi tilbyder revision, review, assistance og udvidet gennemgang af dit årsregnskab til gode priser.

Revisionen (revisionserklæringen) er med til at sikre, at din aflagte årsrapport giver et retvisende billede.
Review er en anden form for erklæring, som kan afgives på regnskaberne.

Assistance er den “mindste” form for erklæring. Det giver udtryk for at vi har assisteret med at opstille regnskabet.

Post comment